onsdag 3 april 2013

reading, writing, thinking, läsa,skriva, tänka
At my mobile writing table...
Easter time at my childhood home in the garden still snowy white I finally found the time to look at my manuschript.
Time to read from the first beginning to the last letter in the story that has accompnied me for the last year.
But oh no, I don´t want to say goodbye to Laura and her friends.   Although the first story is not yet clear like mountain water I have started on the the new beginning in a new adventure for my heroine young Laura....

Vid mitt vandrande skrivbord
det är påsk i mitt barndomshem och trädgården är fortfarande vit av snö
då jag äntligen får tid att läsa mitt manus från den första början till den sista bokstaven, det här manuset och dess karaktärer som följt mig det senaste året.
Men inte vill jag säja adjö redan till Laura och hennes vänner.  Fastän den första historien inte ännu är så klar som fjällvatten, så har jag börjat med en ny början på ett nytt äventyr för min unga hjältinna Laura...

À mon bureau de travail mobile ...
Le temps de Pâques à ma maison d'enfance dans le jardin encore enneigé blanc je trouve le temps de regarder mon manuschript.
Le temps de lire à partir du début de la première à la dernière lettre de l'histoire qui m'a accompnied pour la dernière année.
Mais oh non, je ne veux pas dire au revoir à Laura et ses amis. Bien que la première histoire n'est pas encore clair comme de l'eau de montagne, j'ai commencé sur le début de la nouvelle dans une nouvelle aventure pour mon jeune héroïne Laura ....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar