torsdag 7 februari 2013

Om att skriva / On writingStephen King skriver att skrivbordet ska stå mitt i rummet och då menar han antagligen mitt i livet, men han betonar också hur viktigt det är att stänga dörren om sitt skrivande,
Det har jag ju aldrig gjort, stängt dörren, men kanske öronen, kopplat bort så gott det går det där som hela tiden händer runt omkring. Kanske borde jag köpa lurar, hörlurar alltså.
Men det är förstås också det att skrivandet inte är mitt arbete, det är den tid jag stjäl här och var, små bitar av det lapptäcke som blir till vardagar, veckor och år.
Så klart har han rätt, King alltså. Att det vore bättre att skriva oavbrutet och i ett flöde utan att göra avbrott för att gå till ett annat arbete. Plötsligt har man tappat tråden, börjar upprepa eller glömma bort. Därför hade jag tänkt skriva kort, så att jag hade hela historien i mitt huvud. Men så blev det inte historierna skriver sig själv och karaktärerna vill ha utrymme.
Skrivbordet, tja, det flyttar runt, skrivbordet är väl för det mesta min dator, ibland finns den i sängen, men just nu i soffan, för det mesta på ett blått databord från Ikea. Det är alldeles för litet, men ändå har det som fördel att det då får plats och dessutom har det ett utdragbart bord för ritbrädan och för tangentbordet.
Olika tider, olika platser
Vera Nilsson, som blev en av Sveriges framstående konstnärer målade i köket och hon målade barnen, de var ju de som fanns omkring henne. Gräv där du står. Man tager vad man haver som Kajsa Warg kanske inte sa, men en tanke som präglat Sverige inte bara när det gäller kokkonst. 

On writing
Stephen King writes that your writing desk should stand in the middle of the room and I think he maybe meant in the middle of your life, but he also stresses how important it is to close the door on your writing,
I've never done that, closed the door, but maybe the ears, to disconnect as much as possible from the things which are constantly happening around me. Maybe I should buy headphones, headphones, that is.
But it is of course also the thing that writing is not my job, that's the time I steal here and there, small pieces of the patchwork that turns into days, weeks and years.
Of course he is right, he is. It would be better to write incessantly and in a flow without interruption caused by going to another job. Suddenly I have lost the thread, begin repeating or forgetting. Therefore, I had intended to write a short story, so I could easily keep the whole fiction in my head. But the story decided else and the characters wanted space.
My writing desk, well, it moves around, the desk is well most of the time my computer, sometimes in the bed, but right now on the couch, mostly on a blue computer desk from Ikea. It is far too small, yet it has the advantage to fit in at a small place and in addition it has an extendable table for Bamboo drawing pad and an extra keyboard.
Different times, different places:
Vera Nilsson, who became one of Sweden's leading artists paintedher works in the kitchen and she painted her children, they were the ones who were around. Dig where you stand. 
"You take what you have got",  maybe Kajsa Warg never wrote in her famous cooking book, but a quote and a thought that characterized Sweden not only in terms of cuisine.
Or as Inki, my painting teacher said; “you can never blame it on lack of materials, there are always materials around”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar