fredag 2 mars 2012

August Strindberg

" Jag är övertygad om att livet är en lek;
i leken klyvs, fördubblas, förångas och förtätas vi,
vi flyter ut, försvinner och samlas igen"

August Strindberg i ett brev till Emil Schering 17 april 1907

"I am convinced that life is a game;
in the game we split, double, vaporize and condense
we float out, disappear and come together again "

August Strindberg in a letter to Emil Schering April 17, 1907

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar