torsdag 2 juni 2011

reading, writing, remembering, thinking


About
reading, writing, shaping, making, dreaming, thinking, remembering, telling, sharing
to be intertextuell: to tell and tell again, to  depict and depict again, to investigate and to be investigated and investigated again through your own mind and senses
Everything has already been told, but has to,
will be,
wants to be told again
In order to be incorporated, be owned and  be told by the individuals as well as by all of us and kept in our memories
So how to begin
To continue, keep in mind and memory
And to end.
The beginning will catch you and throw you in,
the middle will  keep you or bore you out
The end will throw  you out or throw you in again.

Om att skriva, läsa, skapa, göra, drömma, minnas, berätta och att dela.
den intertextuella medvetenheten: 
 Allt har redan blivit berättat, men måsteoch kommer att
vill bli berättat om igen.
Så hur börjar man
Hur fortsätter man, håller kvar i minne och sinne,
Och hur slutar man.
Början kommer fånga och kasta in dig,
Mitten kommer att behålla eller tråka ut dig,
Slutet kommer kasta ut dig
Eller kasta in dig igen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar